" De muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke natuur niet buiten kan."Confucius